Surya, Sandy, Ahmad Zainuri, and Sayid Habiburrahman. “Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Budaya Disiplin Siswa Di MAS Patra Mandiri Plaju Palembang”. Fitrah: Journal of Islamic Education 1, no. 2 (February 17, 2021): 289-300. Accessed May 14, 2021. https://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah/article/view/30.