Ahmad, Sabaruddin. “Koordinasi Pengawas Dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru MIN 1 Aceh Tenggara”. Fitrah: Journal of Islamic Education 1, no. 2 (January 25, 2021): 168-179. Accessed May 15, 2021. https://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah/article/view/16.